Opis użytkowania obiektu budowlanego


Opis użytkowania obiektu budowlanego. W artykule Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono szczegółowo problematykę procesu inwestycyjnego. Lektura w sposób kompleksowy i wyczerpujący objaśnia zadania i problemy, jakie stają zarówno przed inwestorami, jak i wykonawcami rozpoczynającymi sprawa sądowa budowlany. W publikacji internetowej zostały również uwzględnione przemiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym także Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego dozoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to sprawa sądowa złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w przed wziąć w rachubę bieżący stan nieruchomości, tymczasem również zaczerpnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W publikacji internetowej omówiono m.in.:- profil informacji o nieruchomości wypadkowy z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin dodatkowo skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- oddziaływanie na stan prawny nieruchomości decyzji administracyjnych, takich jakże orzeczenie o wymogach zabudowy, wyrok o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, m.in. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,- uprawnienie do czynności powiązanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej również w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zadania złączone z użytkowaniem wieczystym, w tym między innymi piruet nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, między innymi najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- reguły sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zadań towarzyszą praktyczne przykłady także orzecznictwo sądowe. Lektura przeznaczona na rzecz posiadaczy nieruchomości, a zarówno osób warunki techniczne dla budynków planujących ich zakup – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Komentarze: 4


noavatar.png
Dominik Lubasz 2020-03-08

Cześć, znalazłem Twój blog przy użyciu Google podczas wyszukiwania sprawy, Twoja strona internetowa pojawiła się, wygląda świetnie. Założyłem zakładkę w mojej zakładce Google.

noavatar.png
Anna Borysewicz obsługa spółek 2020-04-18

wspaniałe punkty, po prostu wygrałeś nowego czytelnika. Co sugerowałby Pan o swoim stanowisku, jakie zrobiłeś w przeszłości? Jakieś pozytywne?

noavatar.png
Eliasz Suliradzie 2020-04-23

Dziękuję za dobry writeup. W rzeczywistości to było rozbawienie. Spójrz na zaawansowany dodatek do Ciebie! Jak jednak możemy się porozumieć?

noavatar.png
Halina Dobiesławo 2020-05-04

Świetnie - powinienem zdecydowanie wymówić, pod wrażeniem swojej witryny. Nie miałem problemów z nawigacją po wszystkich kartach i powiązanych informacjach, co było naprawdę proste w obsłudze. Niedawno znalazłem to, czego się spodziewałem, zanim w ogóle o tym wiesz. Dość niezwykła. Prawdopodobnie będzie to docenić dla tych, którzy dodają fora lub coś, temat strony internetowej. aby komunikować się z klientem. Ładne zadanie.