Ustawa o ochronie danych osobowych


Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zwalczaniem przestępczości Komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz chorób zawodowych. Wykaz zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej. Ramowe programy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP. Urzędy Dozoru Technicznego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych. Po intensywnym wdrażaniu podstawowych obowiązków określonych w RODO, w taki sposób by zdążyć przed maja r., przyszedł okres na stałe wykonywanie bieżących obowiązków określonych w RODO, jakie wymagają systematycznego i metodycznego podejścia. Szczególnie ważne pozostają obowiązki powiązane z szacowaniem ryzyka na rzecz praw i wolności osób, których dane dotyczą, tym bardziej, że to szacowanie różni się w zależności od rodzaju obowiązku. Właśnie problemy związane z tymi stałymi obowiązkami będą przedmiotem listopadowego Forum ADO/IOD. W związku ze z mianami w prawie i zastąpieniu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przez inspektora ochrony danych (IOD) tak jak Forum ADO/IOD zmodyfikowało swoją nazwę. Formuła wydarzenia pozostaje lecz niezmieniona – Forum od kilkunastu lat pełni rolę miejsca wymiany wiedzy i poglądów na najbardziej aktualne i praktyczne problemy ochrony danych osobowych. Aktualny stan prac legislacyjnych i regulacyjnych w obszarze ochrony danych osobowych. Dobór środków zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego danych osobowych – sposoby wykonania obowiązku i jego rozliczenia. Monitorowanie poprzez inspektora ochrony danych przestrzegania kodeksów RODO oraz innych kodeksów o ochronie danych osobowych – metody realizacji zadania. Metody szacowania niebezpieczeństwa przy naruszeniach ochrony danych. Praktyczne problemy realizacji żądań osób, których dane dotyczą: przygotowanie jednostki organizacyjnej do rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą osób. Etapy rozpatrywania żądań - posegregowanie żądań. Wnioski, których rozpatrzenie wymaga znacznego nakładu. Prawo do kopii danych osobowych a otrzymanie dokumentów z danymi. Obowiązek komunikacji z osoba, której dane dotyczą. Przykład odpowiedzi odmownie załatwiającej żądanie. Tworzenie tabeli retencyjnej przetwarzania danych osobowych wykonującej normę ograniczenia kto może żądać dostępu do informacji publicznej przechowywania, o której mowa w art. ust. lit e) RODO: Zakres przedmiotowy polityki retencyjnej (polityki przechowywania danych osobowych). Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych. Ustalanie okresu przechowywania danych na podstawie okresu przedawnienia roszczeń. Zmiana ustalonego wcześniej okresu przechowywania. Spójność tabeli retencyjnej z inną dokumentacją przetwarzania danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – case study. Szacowanie niebezpieczeństwa dodatkowo przeprowadzanie oceny.

Komentarze: 2


noavatar.png
gospodarka a gospodarowanie odpadami 2019-12-10

Dobrym pisaniem, jestem normalnym gościem swojego bloga, utrzymuję doskonałą operację i będzie to regularny gość przez długi czas.

noavatar.png
Jolanta Chałupczak wykładowca na kursach księgowości 2020-05-12

Hej, pisałeś fantastycznie, ale ostatnie kilka postów było nudne ... tęsknię za twoimi wielkimi pismami. Ostatnie kilka postów to tylko kawałek! daj spokój!