Klasyfikacja środków trwałych


Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem aktywności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do różnorodnych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – podwalina sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą zarówno problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie zrzeszenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy sprawują kontrolę ponad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom także odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz od kiedy nomenklatura scalona punkt prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, zgrupowanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń dodatkowo rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu również odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu również zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Komentarze: 1


noavatar.png
Beniamin Bronisławo 2020-05-05

Badałem niektóre z Twoich postów na blogu w tej witrynie i uważam, że ta strona jest bardzo pouczająca! Kontynuuj.