Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania


Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, których produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT oznacza to innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, o ile taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który trybunał prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.