Nowe zasady numerowania dokumentów pracowniczych


Nowe zasady numerowania dokumentów pracowniczych. Omówienie zmian w ustawie o cudzoziemcach od roku. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, zatrudnienie pozapracownicze wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych dodatkowo samozatrudnienie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nawiązywanie relacji pracowniczych na podstawie umów cywilnoprawnych: termin i charakter prawny stosunków pracy, cechy charakterystyczne pracy świadczonej w ramach stosunku pracy, stosunek pracy a pozapracownicze zatrudnienie, sprawy pracownicze o ustalenie istnienia stosunku pracy. Samozatrudnienie - podejmowanie poprzez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy z odniesieniem do pakietu Konstytucji Biznesu, zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych. Umowy cywilnoprawne pozapracownicze formy zatrudniania: umowa zlecenia,umowa o dzieło, konwencja menedżerski, praktyki absolwenckie, staże z urzędów pracy, praca wykonywana przez pracowników tymczasowych, outsourcing. Prawcownicze formy zatrudniania: źródła prawa pracy, odniesienie do oryginalnych regulacji prawnych, działanie regulacji unijnych na stosowanie i interpretację przepisów krajowych; rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów pracowniczych, zagadnienia pożyteczne funkcjonowania pracodawcy w odniesieniu do stosowania i wykładni regulacji prawnych, użyteczne aspekty stosowania przepisów w ramach zatrudniania pracowników polskich i cudzoziemców - wybór formy zatrudnienia praktyka stosowania prawa, uprawomocnienie pracy, dokumentacja kadrowa. Legalizacja pobytu i zatrudnianie: swoboda przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudnianie obywateli państw z poza UE co zawiera dokumentacja pracownicza zezwolenie na pracę, w tym zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, praca bez zezwolenia, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy; obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców. Praktyka delegowania do Niemiec i Francji: wykonywanie pracy w ramach zatrudnienia dodatkowo wykonywanie innej pracy zarobkowej; reprezentacja wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w zakresie świadczenia usług; dokumentacja pracownicza jak długo przechowywać pracodawca delegujący a pracownik delegowany w tym na terytorium RP i z terytorium RP; pojęcie pracownika delegowanego w państwie przyjmującym; pracownicy delegowani a pracownicy wysyłani. Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników pośród państwami członkowskimi UE nakaz WE w sprawie delegowania pracowników, rozkaz UE w sprawie egzekwowania dyrektywy WE, ustawa z dnia ..r. o delegowaniu pracowników w zakresie świadczenia usług, projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz planowane przepisy pakietu mobilności. Przedstawienie sposobu delegowania pracowników - umowa zmieniające warunki pracy i płacy opcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; minimalny wymiar urlopów rocznych; minimalne stawki płacy; warunki wynajmu pracowników, w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zatrudniania tymczasowego; zdrowie. Weryfikacja rzeczywistości delegowania dodatkowo zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika wymóg złożenia poprzez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w sprawie umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w co zawiera dokumentacja pracownicza miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego. Stosowane środki kontrolne także środki dyscyplinujące. Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia

Komentarze: 2


noavatar.png
Agnieszka Jacewicz Redaktor działu rachunkowości 2020-05-01

Witaj, po prostu stałem się czujny na swoim blogu przez Google i okazało się, że jest to naprawdę pouczające. Będę uważał na bruksela. Doceniam, jeśli będziesz kontynuować to w przyszłości. Wielu ludzi skorzysta z pisania. Twoje zdrowie!

noavatar.png
Pakosław Gościmierze 2020-05-02

Naprawdę chciałem napisać prostą wiadomość, aby podziękować za te niesamowite informacje, które dzielisz na tej stronie. Moje rozszerzone badania internetowe zostały teraz zrekompensowane rozsądnymi faktami i technikami, aby dzielić się z moimi członkami rodziny. Mówię o tym, że nasi goście są jednoznacznie pobłogosławieni, aby zamieszkać w wyjątkowej stronie z tylu pięknymi ludźmi z dobrymi strategiami. Czuję się bardzo wdzięczny, że natknęliśmy się na blog i czekam na naprawdę niesamowite chwile czytania tutaj. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie szczegóły.