Postępowanie wieczystoksięgowe Obowiązki


Postępowanie wieczystoksięgowe. Obowiązki informacyjne zamawiającego. Korzyści i zagrożenia spojone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą warunki ustawowe a ich rzeczowe stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki śmiałych przepisów na rzecz pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych również aspekt upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS normy przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna specyfikacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat dla zatrudnionych od ..r. W jaki sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, by skutecznie przyznać spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, opcja uzupełniania i przedkładania śmiałych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny albo kosztu i skutecznie dowieść, że pańszczyzna innymi słowy nakład pieniężny są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie stosować ze środków ochrony prawnej, iżby obronić swoją ofertę kto prowadzi postępowanie egzekucyjne lub zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie czyli sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak wypada opracować się na sesja i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Komentarze: 2


noavatar.png
Ludomił Cezariuszu 2020-05-10

Wystarczy spojrzeć na kilka rzeczy ogólnych, projektowanie stron internetowych i styl jest doskonały, materiał temat jest naprawdę doskonały: D.

noavatar.png
Krzysztof Czerkas ma licencję syndyka 2020-05-14

Dziękuję za rozsądną krytykę. Ja i mój sąsiad właśnie przygotowywali się trochę do zbadania tego. Dostaliśmy chwycić książkę z naszej lokalnej biblioteki, ale myślę, że dowiedziałem się bardziej jasne z tego postu. Cieszę się, że takie wspaniałe informacje są udostępniane swobodnie.