Kategorie: 218

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Coaching

Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego

Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Prawo

Umowa umowa deweloperska jakie koszty do wszystkich osób prawnych

Umowa - umowa deweloperska jakie koszty do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie na.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Nowe prawo budowlane obowiązek przeznaczania wpływów

Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych

Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

W który sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu

W który sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dziennik ustaw 2020 ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od wejścia.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Prawo restrukturyzacyjne zgłaszanie wierzytelności do syndyka;

Prawo restrukturyzacyjne - zgłaszanie wierzytelności do syndyka; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo