Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego


Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa oraz wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.