Przygotowanie organizacji do


Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych także ich trwałym usunięciem albo zniszczeniem. Opisują pożyteczne przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, użytkowania i zabezpieczania urządzeń przenośnych także przygotowania do kontroli PUODO. W Artykule pozostały wyjaśnione reguły ochrony danych osobowych, między innymi w ramach:- pozyskiwania i przetwarzania danych pracowników,- prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i współpracy z agencjami rekrutacyjnymi,- nawiązywania dodatkowo rozwiązywania stosunku pracy,- ewidencji czasu pracy i informowania o planach urlopowych,- udzielania informacji podmiotom trzecim na prośbę innymi słowy za zgodą pracownika. Ponadto opisano obowiązki pracodawcy złączone z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze publicznej i prywatnej także zadania dotyczące outsourcingu usług w obszarze HR. Do opracowania została dołączona płyta CD, na której znajdują się przydatne wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych pracowników.Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac także HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, które powinno się chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy o pracę? Co zrobić, jak utracimy kontrolę ponad zgromadzonymi informacjami?