RODO Ogólne rozporządzenie


W Artykule w konkretny sposób wyjaśniono przepisy RODO, wskazano wiele dokumentów i rozwiązań, przez wzgląd którym czytelnik będzie mógł postępować zgodnie z tą regulacją unijną. Autorzy wykorzystali opinie Grupy Roboczej Art. oraz GIODO, normy ISO z obszaru bezpieczeństwa informacji, a podobnie bogate przejście z własnej krajowej i międzynarodowej praktyki ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i cloud computingu, w tym prace dla Grupy Roboczej Art. i Komisji Europejskiej. W artykule czytelnik znajdzie : - - projekt polityki ochrony danych osobowych, jaka zawiera obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego, - wzór umowy powierzenia danych, - wzory klauzul informacyjnych, w których zawarto kategorie informacji, - listy standardowych zagrożeń bezpieczeństwa informacji i potencjalnych naruszeń praw i wolności mogących wyniknąć z naruszenia ochrony danych osobowych. Autorzy wyjaśniają tak jak zagadnienia mogące stwarzać szczególne trudności przy stosowaniu RODO, w jaki sposób np. art. RODO jeśli chodzi o danych niezidentyfikowanych.